Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 / 9845690  0882 215212

BG EN

Кабинет - функционална диагностика


1. Д-р Васил Пепелджийски – Фиброгастроскопия, Ректороманоскопия, Ехография на коремни и ретроперитониални органи
2. Д-р Добромир Танев - Ехография на стави
3. Д-р Веселка Генадиева - Ехография на щитовидна жлеза
4. Д-р Ралица Робева - Ехография на щитовидна жлеза
5. Д-р Ангелина Райчева - Митева - Ехография на щитовидна жлеза
6. Д-р Свидна Динова – Трансвагинална ехография, Колпоскопия, Ехография на млечна жлеза
7. Д-р Емил Велинов – Трансвагинална ехография, Колпоскопия, Ехография на млечна жлеза
8. Д-р Венета Радева - Трансвагинална ехография, Колпоскопия, Ехография на млечна жлеза
9. Д-р Магдалена Николова - Ехокардиография, Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягане
10. Д-р Жасмина Гатева - Ехокардиография, Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягане
11. Д-р Биляна Гагова – Авторефрактометрия, Периметрия, Тонометрия
12. Д-р Нелидия Танева – Авторефрактометрия, Периметрия, Тонометрия
13. Д-р Даниела Калинова - Авторефрактометрия, Периметрия, Тонометрия
14. Д-р Димитрина Скринска - ЕМГ, ЕЕГ
15. Боряна Димова – Остеоденситометрия /рентгенологична DEXA/

Share