Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 / 9845690  0882 215212

BG EN

Кабинет - офталмологичен | психиатричен

 

1. Д-р Биляна Гагова - специалност Офталмология
2. Д-р Нелидия Танева – специалност Офталмология
3. Д-р Даниела Калинова - специалност Офталмология
4. Илка Раданова - Клинична / медицинска / психология

Share