Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 / 9845690  0882 215212

BG EN

Кабинет - вътрешни болести | хематологичен | детски болести | УНГ (отоларингологичен)

 

1. Д-р Васил Пепелджийски - специалност Вътрешни болести
2. Д-р Емилия Иванова – специалност Вътрешни болести
3. Доц. Д-р Георги Георгиев – специалност Клинична хематология
4. Доц. Д-р Юрий Жечев – специалност Клинична хематология
5. Д-р Леони Хаджи - специалност Оториноларингология / УНГ
6. Д-р Роберт Меламед – специалност Оториноларингология/ УНГ

Share