Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 / 9845690  0882 215212

BG EN

Клинична лаборатория

1. Доц. Д-р Ганчо Ганчев  - специалност Клинична патология
2. Доц. Д-р Калинка Неделчева –  специалност Клинична имунология 
3. Кристина Бонинска –  Клиничен лаборант 
4. Юлиана  Димова –  Клиничен лаборант
5. Радостина Райкова –  Клиничен лаборант

 

Share