Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Списък на лекари и друг персонал по специалности в МЦ Доверие СБТ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ:

1. Д-р Емилия Иванова
2. Д-р Васил Пепелджийски

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:

1. Д-р Свидна Динова
2. Д-р Емил Велинов
3. Руска Янчулева - акушерка

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ:

1. Д-р Васил Пепелджийски

КАРДИОЛОГИЯ:

1. Д-р Магдалена Николова

НЕВРОЛОГИЯ:

1. Д-р Божидар Парашкевов
2. Д-р Елисавета Кържина
3. Д-р Екатерина Ангелова
4. Д-р Йорданка Попова-Банкова

УНГ:

1. Д-р Лиони Хаджи
2. Д-р Роберт Меламед
3. Д-р Стоян Стоянов

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ:

1. Д-р Цеца Влаева
2. Д-р Марияна Венелинова
3. Д-р Веселина Михайлова

УРОЛОГИЯ:

1. Д-р Румен Симеонов
2. Д-р Ненчо Кондов

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ:

1. Д-р Веселка Генадиева
2. Д-р Ралица Робева

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ:

1. Д-р Жечка Глогова
2. Д-р Димитър Бухлев
3. Пакизе Али – рентгенов лаборант - Остеоденситометрия / рентгенологична /

РЕВМАТОЛОГИЯ:

1. Д-р Добромир Танев

ПУЛМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ:

1. Д-р Христо Йорданов

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ:

1. Доц. Д-р Георги Георгиев
2. Доц. Д-р Юрий Жечев

НЕФРОЛОГИЯ:

1. Д-р Стефан Кючюков

ОФТАЛМОЛОГИЯ:

1. Д-р Биляна Гагова
2. Д-р Даниела Калинова

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ:

1. Доц. Д-р Ганчо Ганчев

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ:

1. Илка Раданова - Магистър Клиничен психолог

КЛ. ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ:

1. Доц. Д-р Калинка Неделчева
2. Кристина Бонинска - клиничен лаборант
3. Юлиана Димова - клиничен лаборат
4. Петранка Тютюнджиева - клиничен лаборат

РЕГИСТРАТУРА:

1. Рая Въжарова – специалност Фронт офис мениджър
2. Ася Иванова – специалност Завеждащ мед. регистратура
3. Камелия Кафева – специалност мед. регистратура