Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Кабинет - неврологичен | кардиологичен | ендокринологичен | гастроентерологичен

 

1. Д-р Йорданка Попова-Банкова - специалност Неврология
2. Д-р Зоя Великова - специалност Неврология
3. Д-р Димитрина Скринска - специалност Неврология
4. Д-р Магдалена Николова - специалност Кардиология
5. Д-р Жасмина Гатева - специалност Кардиология
6. Д-р Веселка Генадиева - специалност Ендокринология и болести на обмяната
7. Д-р Ралица Робева - специалност Ендокринология и болести на обмяната
8. Д-р Ангелина Райчева Митева - специалност Ендокринология и болести на на обмяната
9. Д-р Татяна Захариева - специалност Гастроентерология

 

 

Share