Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Регистратура

1. Даниела Лилкова – Фронт офис мениджър
2. Христина Дакова – Технически секретар мед. регистратура
3. Цветелина Тошева - Медицински секретар

Share