Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Нови лекари в МЦ Доверие филиал СБТ

д-р Татяна Захариева

д-р Татяна Захариева

Специалност: гастроентерология

Образование:

1988 г. – 1994 г. Висш Медицински Университет гр. София
1995 г. – 1999 г. ВМИ гр. София. Катедра Пропедевтика на Вътрешните болести
2000 г. – 2002 г. УМБАЛ “Царица Йоанна ” гр. София. Специализация по гастроентерология
2004 г. – 2005 г. Югозападен Университет “Неофит Рилски” гр.Благоевград - Стопански факултет. Магистратура здравен мениджмънт.


Професионален опит:

1994 г. – 2008 г. IV МБАЛ гр. София –Лекар ординатор във Вътрешно отделение и гастроентерологичен сектор.
2005 г. – МБАЛ “Доверие” гр. София - Отделение по Гастроентерология.


Квалификация:

2001 г. Аcademic Medical Centre , Amsterdam. Department of Gastroenterology. EUS , ERCP.
2003 г. University Hospital Zwolle- Nitherlands, Гастроентерологичен курс.
2004 г. Военно медицинска Академия – София.

Горна и долна ендоскопия.
2007 г. Медицински Университет – София:
Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво.
Абдоминална доплерова ехография – второ ниво.
Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето ниво.
Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво.
Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво.

 

Модерна апаратура за измерване на костна плътност функционира на територията на Медицински център „Доверие СБТ“ - последно поколение апарат за изследване на костната плътност. Произведен от „Дженерал Електрик” – водеща световна  компания  за производство на медицинска апаратура. Апаратът е уникален не само за България, а и за цяла източна Европа.

 

Освен прецизна диагностика на остеопорозата, апаратът има и много други възможности, които прецизират работата на лекари от различни специалности- ортопеди, ендокринолози, кардиолози, диетолози.

 

Остеодензитометърът дава много добра информация за костната ситема при болни с остеопороза, тежки фрактури, при които е необходима специфична остеосинтеза.

 

Апаратът измерва прецизно и мастната тъкан отложена по вътрешните органи, което може да даде информация за рисковете от сърдечно съдови заболявания. При деца със затлъстяване проследява натрупването на мазнини във вътрешните органи и преценява риска от кардиологични проблеми. Спортистите и хората занимаващи се с бодибилдинг могат редовно да контролират количеството и разпределението на мазнини в тялото си, което ще е от полза за спазването на диетичният им режим, както и за точно определяне на вида и обема на тренировките.

 

Данните от измерването на костната минерална плътност – остеоденситометрия, посредством апаратурата са важен елемент от диагностиката и проследяването на заболяването остеопороза.

Остеопорозата обикновено е асимптоматична. Много често  се проявява с нетипични симптоми. Често внезапните счупвания са голяма изненада за хората, които не са подозирали, че имат остеопороза.

Остеопорозата е хронично заболяване. Постепенно и прогресивно намалява костната маса, костите стават по-крехки и се увеличава рискът от счупването им.

Всеки ден от седмицата можете да запазите час за преглед и изследване на телефон: 02/4036 800 и 0882 215212.

Share