Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Имунизационен календар

Навършена
възраст

Имунизация

Ваксина

Начин на приложение

през първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит тип В

(І прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно,
0.5 мл

от 48 -мия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

вътрекожно,
0.1 мл

един месец

Имунизация против хепатит В

(ІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно,
0.5 мл

два месеца

Имунизация против полиомиелит

(І прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (І прием)

Ваксина ДТК

подкожно,
0.5 мл

три месеца

Имунизация против полиомиелит

(ІІ прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІ прием)

Ваксина ДТК

подкожно,
0.5 мл

четири месеца

Имунизация против полиомиелит

(ІІІ прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІІ прием)

Ваксина ДТК

подкожно,
0.5 мл

шест месеца

Имунизация против хепатит тип В

(ІІІ прием)

Рекомбинантна хепатит В ваксина

мускулно,
0.5 мл

седем месеца

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно,
0.1 мл

тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-рубеола

подкожно или мускулно,
0.5 мл

четиринадесет месеца

Първа реимунизация против полиомиелит (ІV прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

двадесет и два месеца

Втора реимунизация против полиомиелит (V прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

до 24 -ия месец (не по-рано от една година след ІІІ прием)

Първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш

Ваксина ДТК

подкожно,
0.5 мл

седем години

Трета реимунизация против полиомиелит (VІ прием)

Тривалентна жива полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип)

през устата,
2 капки

Реимунизация против дифтерия и тетанус

ДТ ваксина

мускулно,
0.5 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно,
0.1 мл

единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно,
0.1 мл

дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-рубеола

подкожно или мускулно,
0.5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно,
0.5 мл

седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно,
0.5 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

мускулно,
0.1 мл

От 25 -та година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно,
0.5 мл

Share